IVS har sat gang i iværksætterlivet

Jakkesæt

Under valgkampen omtales vækst og virksomheder rigtig meget. Mange mener, at der er behov for flere selvstændige virksomheder, som kan hjælpe Danmarks økonomi i den rigtige retning.

Iværksætterselskaber (IVS) er et af de tiltag, som skal få danskernes indre iværksættere i gang.

 

Billigere at starte virksomhed

Et IVS svarer i rigtig mange henseender til et anpartsselskab, som også kaldes ApS. Den store forskel er bare, at det er væsentligt billigere at starte et iværksætterselskab, end det er at starte et anpartsselskab. Tidligere skulle du have 80.000 kroner i startkapital, for at kunne oprette et anpartsselskab, men i dag er det beløb sænket til 50.000 kroner.

Det er endnu billigere at starte et IVS. Her skal du i teorien kun have 1 krone for at oprette en virksomhed. Det er dog et minimumskrav og du kan altså også vælge en startkapital på helt op til 49.999 kroner. Et IVS skal til gengæld i spare 25 % af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen og en særlige reserve udgør 50.000 kroner.

Når dette er opfyldt, kan du vælge at omregistrere dit iværksætterselskab til et almindeligt anpartsselskab, hvis du ønsker dette.

Fordele og ulemper ved IVS selskab

Fordele

 • Du kan stifte din virksomhed for kun 1 krone
 • Du hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser og har derfor minimal grad af personlig risiko. Dit personlige tab er begrænset til dit indskud i virksomheden
 • Du kan omregistrere dit IVS til et ApS helt skattefrit, når du har en selskabskapital på 50.000 kroner.

Ulemper

 • Du er forpligtet ved lov til at opspare minimum 25 % af dit overskud hvert år.
 • Du kan ikke tage penge ud af dit selskab, før du har opsparet en selskabskapital på 50.000 kroner.
 • Når dit IVS skal omdannes til ApS koster formalia og erklæringer penge, og derfor kan det måske godt svare sig at starte med et anpartsselskab, hvis du har over 50.000 kroner til startkapitalen.

 

Sådan registreres et IVS

Hvis du gerne vil registrere et IVS, skal du oplyse følgende:

 • Navn og eventuelle binavne. ”Iværksætterselskab” eller “IVS” skal fremgå i din virksomheds navne.
 • Selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger. Navne på stiftere, direktører og bestyrelsesmedlemmer skal oplyses. Hvis personerne har CPR-nummer eller CVR-nummer, skal disse også oplyses.
 • Dato for stiftelsen af iværksætterselskabet, som desuden skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.
 • Formålet med selskabet.
 • Selskabets tegningsregel. Den beskriver, hvem i ledelsen der har ret til at skrive under på selskabets vegne og derfor kan indgå aftaler for selskabet i situationer, der ligger uden for selskabets daglige drift.
 • Den indskudte kapital samt kursen. Regnskabsår og navn på revisor, med mindre selskabet har fravalgt revision af årsrapporter.